تهران : جاده دماوند ، منطقه صنعتي خرمدشت ،
خيابان سياه سنگ ، خيابان گلستان ،پلاك ۱۷-كدپستي۳۳۹۳۴۰۲
آدرس کارخانه : سمنان – شهرک صنعتی شرق ، بلوار کارفرمایان شمالی ، خیابان استاندارد یکم، شرکت آرادمکث  کدپستی ۳۵۳۵۱۷۷۶۷۳
LOGO MAX1

دفتر كارخانه:۰۲۳۳۳۶۵۳۷۳۶

دفتر فروش:۰۲۱۷۶۲۱۷۲۸۱

تلفن همراه:۰۹۱۹۲۰۹۳۹۰۴