لنت ترمز براي چرخهاي جلو ، مناسب براي انواع خودروي پژو۴۰۵ . داراي نشان استاندارد ايران . لنتها مداوماً در آزمايشگاه هاي مجهز و حرفه اي شركت آراد مكث تحت تستهاي دقيق كنترل كيفي قرار مي گيرند . تهيه شده از بهترين مواد اوليه و با بالاترين استانداردهاي صنعت لنت    . قدرت ترمز گيري بالا حتي پس از ترمزهاي مكرر و شديد . ساخت ايران